Договір Публічної Оферти

Версія від 20.10.2022

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Оферта є публічною пропозицією фізичної особи-підприємця Ткача Сергія Вікторовича (надалі Постачальник) відповідно до ст. 633, 641, 655, 901 Цивільного кодексу (ЦК) України укласти Договір купівлі-продажу товарів та (або) надання послуг необмеженій кількості дієздатних осіб дистанційним способом через мережу Internet.

1.2. З цією метою ФОП Ткач С.В. розміщує Публічний договір (Оферту) за адресою — https://letme.shop/ua/public-offer-agreement

1.3. Правовідносини сторін встановлюються відповідно до законодавства України. У разі виникнення різночитань між положеннями Оферти та законом сторони кваліфікують свої дії виходячи з положень законодавства України.

1.4. Прийняття (акцепт) цієї Оферти Клієнтом означає його повне та беззастережне прийняття всіх її умов без будь-яких винятків та/або обмежень.

1.5. Дистанційне прийняття Оферти прирівнюється до укладання сторонами двостороннього письмового договору відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК.

1.6. Сторони висловлюють свою згоду на електронний документообіг.

1.7. Пропозиція укласти Договір вважається повністю та беззастережно прийнятою (акцептованою) Замовником з моменту відправки замовлення на сайті, яке було оформлено належним чином через форму замовлення та містить наступні значущі дані:
    Ім'я та Прізвище Клієнта
    Контактний email
    Номер замовлення на веб-сайті
    Найменування товарів та (або) послуг із позначенням ціни кожної окремої позиції у замовленні
    Підсумкова сума замовлення
    Домен сайту, на якому використовуватиметься куплене ПЗ.

 

2. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Наведені нижче терміни для цілей цього Договору мають наступне значення:

«Розширення», «Доповнення», «Модуль» — синонімічні слова, що позначають програмне забезпечення для нарощування функціональних можливостей системи управління інтернет-магазинами OpenCart.

«Товар» — інсталяційні файли Розширення + код активації для нього + неексклюзивне право використання на одному домені.

«Код ліцензії», «Код активації», «Ключ» — спеціальний код за допомогою якого відбувається активація поставленого програмного забезпечення.

«Ліцензія» — умови використання поставленого програмного забезпечення.

«Надання у користування» — означає, що Розширення надається Клієнту у використання без оплати виключно на час дії Підписки. У разі перенесення сайту на інший сервер, необхідно або купити Розширення або припинити його використання.

«Послуга» — під послугою в цій Оферті розуміються такі операції:
    Встановлення Модулів силами Постачальника;
    Усунення помилок на сайті Замовника та (або) конфліктів з іншими розширеннями, що поставлені третіми особами та не є частиною системи OpenCart;
    Надання технічної підтримки;
    Інші дії, пов'язані з налагодженням сайту Замовника.

«Передплата» — заздалегідь визначений набір послуг та (або) товарів Постачальника, перерахований у комерційній пропозиції на сторінці https://letme.shop/ua/pricing. Передплата надається Користувачеві за певну плату на певний термін відповідно до умов відповідного варіанту, обраного Клієнтом на Веб-сайті

«Автопопродовження Передплати» — сервіс автоматичного продовження Передплати на умовах попередньої Передплати, сплаченої Користувачем.

«Постачальник», «Виконавець», «Продавець» — ФОП Ткач С.В., що пропонує товари/послуги, представлені на веб-сайті https://letme.shop/.

«Покупець», «Замовник», «Одержувач», «Клієнт», «Користувач» — фізична/юридична особа, яка акцептувала умови цієї Оферти.

«Представник клієнта» — уповноважена третя сторона, яка здійснила акцепт цього договору та (або) виконує дії з акаунтом та сайтом від імені кінцевого Одержувача.

«Замовлення» — вибір Замовником (або його представником) окремих позицій із переліку товарів/послуг, які пропонує Постачальник, та оформлення запиту на їх отримання за допомогою веб-сайту https://letme.shop/.

«Платіжна система» — фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь у розрахунках між Постачальником та Замовником.

«Платформа», «Веб-сайт», «Веб-сервіс» — сайт Постачальника https://letme.shop/, створений для просування своїх товарів та послуг у мережі Internet та інформування Замовників про запропоновані товари/послуги дистанційним способом за допомогою мережі Internet.

«Обліковий запис», «Профіль користувача»  — сукупність даних про користувача, що зберігається в комп'ютерній системі, необхідна для його розпізнавання та надання доступу до його особистих даних та налаштувань.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Постачальник зобов'язується згідно з замовленням Покупця продати товар / надати послугу (в тому числі послуги за Передплатою), а Покупець зобов'язується оплатити проданий товар / надані послуги / передплати .

3.2. Ця Оферта регулює пропозицію Товарів / Послуг / Передплати через веб-сайт, у тому числі:

    добровільний вибір Покупцем Товарів / Послуг / Передплати на веб-сайті;
    самостійне оформлення Покупцем замовлення через веб-сайт;
    оплату Покупцем замовлення, оформленого через веб-сайт замовлення;
    обробку та виконання замовлення Покупця на умовах цієї Оферти.

 

4. ЦІНА ТОВАРІВ / ПОСЛУГ / ПЕРЕДПЛАТ

4.1. Ціна на кожну позицію Товару / Послуги / Передплати вказана на веб-сайті.

4.1.1 Товари — https://letme.shop/ua/extensions.
4.1.2 Прайс-лист на послуги, що надаються окремо поза Підпискою, розміщені за адресою: https://letme.shop/ua/service
4.1.3 Варіанти Передплати розміщено на сторінці — https://letme.shop/ua/pricing

4.2. Оплаті підлягає кожна окрема позиція у Замовленні.

4.3. Постачальник має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару/Послуг/Підписок.

4.4. У разі зміни ціни на товар/послугу Постачальник зобов'язується проінформувати Замовника про це щляхом актуалізації інформації в описі товару на сайті.

4.5. Якщо Замовник не приймає нові ціни, він має право припинити передплату на новий розрахунковий період.

4.6. Зобов'язання Замовника щодо оплати товару/послуги/підписки вважаються виконаними з моменту надходження Постачальнику коштів.

4.7. Розрахунки між Постачальником та Замовником за Товар та (або) Послуги здійснюються способами, зазначеними на веб-сайті у розділі «Оплата» за адресою https://letme.shop/ua/payment).
4.8. Постачальник попереджає Замовників, а Замовники розуміють та погоджуються з тим, що Платіжна система може стягувати понад вартості послуг будь-якого роду комісії та збори, включаючи комісії мобільних операторів (за їх наявності), надаючи свої послуги лише у випадку, якщо такі комісії та збори будуть сплачені Замовником. Інформацію про такі комісії та збори (за наявності) Замовник самостійно може дізнатися у Платіжної системи. Комісії та збори не повертаються та не відшкодовуються Постачальником. Користувач, який скористався послугами Платіжної системи, вважається попередженим та згодним з їхніми умовами та правилами.


5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовник самостійно оформляє замовлення на веб-сайті через форму замовлення.
5.2. Передплата діє на умовах 100% передоплати за допомогою Платіжних систем та/або веб-інтерфейсів фінансових установ, які доступні на відповідній сторінці Веб-сайту.
5.3. При оформленні Замовлення на веб-сайті Покупець (або його представник) зобов'язується надати таку інформацію:

    Прізвище та Ім'я Покупця або вказаної ним особи (Одержувача);
    адресу домену, на якому слід активувати Товар;
    Адреса електронної пошти;

5.4. Замовник відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

 

6. АВТОПРОДОВЖЕННЯ ПЕРЕДПЛАТИ
6.1. Користувачі, які обрали будь-який варіант Передплати, описаний у відповідному розділі веб-сайту, дають свою згоду на послуги автоматичного регулярного продовження Передплати на новий термін (Автопродовження Передплати). Після активації цієї послуги оплата нового терміну Передплати здійснюється шляхом автоматичного безакцептного списання коштів з рахунку Користувача. Послуга автоподовження Передплати надається до тих пір, поки Користувач не повідомить її скасування у Профілі Користувача, заповнивши необхідну відповідну форму.
6.2. Ця послуга вважається скасованою з наступного періоду оплати, за умови, що Користувач повідомив про такий свій намір Постачальника в Профілі не пізніше ніж за 24 години дня до кінця оплаченого терміну Передплати.
6.3. Послуга «Підписки» активується при здійсненні першої або чергової оплати відповідної вартості «Підписки», що означає згоду Користувача з тим, що після закінчення сплаченого терміну дії «Підписки» Договір автоматично пролонгується на тих же умовах, на той же термін з автоматичним списанням вартості «Передплати» з рахунку Користувача.
6.4. У разі недостатності коштів на рахунку Користувача або неможливості проведення платежу Передплата на новий термін не надається, а послуга автоподовження відключається до моменту появи коштів на рахунку Користувача або заміни Користувачем рахунку у своєму Профілі на Веб-сайті.
6.5. При зміні Постачальником вартості Передплати Автоподовження на черговий новий термін, що настає за періодом, протягом якого відбулася така зміна, буде здійснено за оновленою вартістю, відповідно до нових цін, опублікованих на сайті у відповідному розділі.


7. УМОВИ ПОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1 Під постачанням Товару мається на увазі надання Замовнику можливості користуватися купленим розширенням на заявленому в замовленні домені.

7.2 При купівлі Розширень на сайті, доступ до куплених файлів і Код активації надсилається на електронну пошту Замовника автоматично одразу після купівлі, а в разі технічних збоїв, вручну протягом 1 робочого дня з моменту оплати. Також надається право використовувати куплені модулі на одному домені на будь-якому сервері згідно з Ліцензією.

7.3 У плані Передплати можуть бути перераховані розширення, які надаються в користування виключно на термін дії Передплати. Для них мається на увазі поставка на дисковий простір Платформи без права використання на іншому сервері.

7.4 У разі надання послуг поза планом Підписки постачання відбувається за погодженням сторін. Оплата інвойсу замовником прирівнюється до його підтвердження того, що виконання послуги завершено, і, що Замовник не має претензій.


 

8. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів", затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню).

До товарів які не підлягають обміну, або поверненню відносяться:

"27. Аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування із записом".

ПО дорівнюється до дисків з записом.

Окрім того, відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів» товар належної якості підлягає обміну протягом 14 днів, якщо товар не використовувався. У зв'язку зі специфікою активації цифрового товару та неможливості відкликання ключа ліцензії, після активації модуль вважається використаним, що унеможливлює обмін або повернення товару належної якості через зміну особистих уподобань Покупця.

Для оцінки відповідності товару особистим уподобанням Ви можете ознайомитись з демо товару або запросити ключ для локальної версії домену (формат sitename.loc) або демо-версії сайту (формат demo.sitename.com).

8.2. Відповідно до ст. 4 Закону "Про захист прав споживачів" споживачі мають право на товар належної якості.

У разі об'єктивного та достовірного підтвердження того, що проданий Товар не працює із заявленими в його описі на сайті https://letme.shop/ Технічними умовами, а також у разі якщо його робота не відповідає опису, Постачальник дає гарантію усунути помилки протягом до 3 робочих днів після того, як отримає повідомлення про помилку та всі необхідні для її усунення дані (знімки екранів, посилання на сторінки з помилкою, доступи до адмінки сайту та ФТП). У разі, якщо за цей час помилка не виправлена, зобов'язується протягом наступних 7 днів здійснити повернення грошей.

8.3. При поверненні грошей Продавець надсилає лише ту суму, яку отримав фактично після зняття комісії платіжної системи. Також у разі, якщо для здійснення переказу необхідно сплатити нову комісію, то розмір цієї комісії також віднімається від кінцевої суми коштів, що повертаються.

8.3. Гарантія повернення грошей за товар неналежної якості діє протягом 30 днів з моменту покупки. У разі відсутності запиту від Покупця протягом цього терміну на виправлення помилки або повернення, це дорівнює підтвердженню клієнтом факту прийому Товару належної якості.

8.4. Якщо Клієнт скористався послугою встановлення товару, але згодом скористався поверненням, то поверненню підлягає лише вартість купленого розширення. Гарантія повернення грошей не поширюється на надані послуги з встановлення, налаштування, адаптації або усунення конфліктів із сторонніми модулями, у зв'язку з тим, що для їх надання вже витрачено робочий час, вони вважаються наданими належним чином і, відповідно, підлягають оплаті Покупцем.

8.5. При поверненні мається на увазі, що повертається право на використання Товару. У передачі файлів немає потреби.

8.6. Після повернення покупець зобов'язується припинити використання ПЗ, інакше це прирівнюється до використання піратського ПЗ.

 

9. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

9.1. Покупець усвідомлює, що у цій Оферті йому передаються лише права користування розширеннями. Право на поширення та інші майнові та немайнові права зберігаються за автором ПЗ та охороняються Законом України «Про авторське право та суміжні права».

9.2. Акцептуючи цю Оферту, Покупець також акцептує умови Ліцензійної угоди на модулі, що поставляються, викладені за адресою https://letme.shop/ua/licence-agreement . Зокрема, але не вичерпуючи перерахованих пунктів, Ліцензійна угода передбачає, що:

    Поширення та перепродаж Модулів заборонено

    Покупець отримує право використання модуля на одному домені. Якщо домен не вказаний у замовленні його можна уточнити після покупки за допомогою електронного листа або будь-яким іншим письмовим способом.

    Заміна одного домену для використання ПО на інший в контексті вже здійсненної операції куплі-продажу неможлива.

    Модуль поставляється за принципом "AS IS" (як є) і передбачає самостійне встановлення користувачем за інструкцією.

    Модуль містить зашифрований код, який дає змогу контролювати ліцензійне використання.

    Покупець відмовляється від наміру вимагати вихідний код модуля в тій частині, яка є зашифрованою.

 

10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ (GDPR)

10.1. При здійсненні акцепту Оферти та подальшої оплати товару/послуг Покупець надає Постачальнику свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

10.2. Покупець дає дозвіл на збирання та обробку персональних даних виключно для наступних цілей:

    виконання зобов'язань, які несе Постачальник згідно з цією офертою;
    можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання актів та інших документів;
    формуванні аналітичної та іншої звітності Постачальника;
    розсилки Постачальником повідомлень про помилки, новини, маркетингові матеріали, у тому числі з використанням програмного забезпечення та сервісів, що надаються третіми особами (наприклад, сервіси для проведення email-розсилки або реклами в соціальних мережах або пошуку).

10.3. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії.

10.4. Відповідно до закону, у разі отримання запиту від Клієнта, Постачальник зобов'язується видалити персональні дані з клієнтської бази у разі, якщо правовідносини сторін припинені.

10.5. Акцептацією Оферти Покупець підтверджує, що він повідомлений про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних та, що немає потреби у додаткових повідомленнях про збір даних будь-де, крім цього договору.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. Постачальник та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до положень цього Договору та чинного законодавства України.

11.2. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор) сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

11.3. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей шляхом переговорів.

11.4. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, яка вказана при оформленні замовлення.

11.4.1. Замовник гарантує, що досяг повнолітнього віку.

11.4.2. У разі, якщо Замовник представляє інтереси юридичної особи, він гарантує, що має на це повноваження.

11.4.3. У разі, якщо Замовлення та (або) використання Аккаунтом та Сайтом клієнта здійснює Представник, він гарантує, що має на це повноваження.

11.5. Постачальник не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

11.6. Постачальник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок використання куплених Товарів у разі недотримання Технічних умов, які наведені в описі модулів.

11.7. Постачальник несе відповідальність за постачання товару неналежної якості за умови дотримання Покупцем Технічних умов.

11.8. Сума відшкодування збитків Постачальником не може перевищувати фактично сплачену вартість придбаного товару/послуги.

 

12. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ

12.1. Публічний договір вступає в силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

12.2. Закінчення терміну дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. Також закінчення дії договору не звільняє Користувача від дотримання вимог Ліцензії на придбаний Модуль.

 

13.  МОВА ДОГОВОРУ

Дана пропозиція написана українською мовою, потім був виконаний її переклад. У разі різночитань з англійським перекладом, переважну силу має версія українською мовою.

 

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Поставщик залишає за собою право в односторонньому порядку внести зміни в поточний договір за умови попередньої публікації його на веб-сайті та повідомлення клієнтів через електронний лист на вказану в Профілі адресу користувача.

14.2. Для замовлень оформлених до того, як Публічний договір був змінений, продовжує діяти та версія оферти, яка була актуальна на момент оформлення замовлення. Однак при автопровженні Передплати на новий термін вступає в силу нова версія Публічної оферти.

14.3. Якщо будь-яке положення цієї Оферти буде визнане будь-яким судом або компетентним органом недійсним повністю або частково, цей Договір продовжуватиме діяти в частині пунктів, які не визнані недійсними.

 

15. РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ФОП Ткач С.В.
Номер запису в Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 2 174 000 0000 064372

mail.letme.shop@gmail.com

 

Хочешь просто спробувати?

Створи свій власний інтернет-магазин без будь-яких платежів!

Створити зараз