Ліцензійна угода letme.shop

Дата набуття чинності: 21 жовтня 2022 р

Ця угода призначена для користувачів будь-якої точки світу, де вона може бути застосована, і стосується програмного забезпечення, купленого на сайті letme.shop.

Купуючи, встановлюючи або продовжуючи використання нової версії наших програмних продуктів, ви підтверджуєте свою беззастережну згоду з умовами цієї ліцензії.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Невиключна ліцензія означає, що ліцензіату надається право використання результату інтелектуальної діяльності або засобу індивідуалізації із збереженням за ліцензіаром права видачі ліцензій іншим особам.

Ліцензіар — сторона, яка володіє ексклюзивним авторським правом та надає ліцензію на объект авторського права іншій стороні договору.

Ліцензіат — сторона, яка отримує ліцензію та право використання об'єктом авторського права на зазначених умовах використання.

Супровід ПО (Підтримка) — процес покращення, оптимізації та усунення дефектів програмного забезпечення (ПЗ) після передачі в експлуатацію а також надання відповідей на питання про роботу ПЗ. Підтримка в понятті цієї ліцензії не включає виконання інших робіт на вимогу Ліцензіата. В рамках цієї Ліцензії підтримка надається на обмежений строк, вказаний в розділі 3.

Принцип AS IS (як є) означає, що продавець продає, а покупець купує предмет продажу в тому стані, в якому він знаходиться нині, і що покупець приймає його «з усіма вадами», які проявилися одразу або не одразу.

Стандартне оточення системи OpenCart / або зібрки ocStore це набір коду, з яким вона поставляється в релізі на сайту opencart.com. Тобто до стандартного оточення не входить додатковий набір модулів з маркетплейсу, які встановлені на сайті. Також до стандартного оточення належать системні вимоги OpenCart.


2. ПРЕДМЕТ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ

2.1. Ця ліцензійна угода стосується будь — якого розширення для OpenCart / або зібрки ocStore, яке було обрано та куплено користувачем в каталозі на сайті letme.shop

2.2 Ліцензіар надає Ліцензіатові невиключну ліцензію, що дає право на використання  розширення для OpenCart в обумовлених Договором в межах та на визначений Договором строк, а Ліцензіат зобов’язаний виплатити винагороду яка вказана в каталозі на момент покупки.

2.3. Права на використання і способи такого використання, які не визначені в цьому документі, вважається такими, що не надані ліцензіату (!).

2.4. За цим договором передаються права на використання розширення на наступних умовах:

2.4.1. Модуль поставляється за принципом "AS IS" (як є).

2.4.2. Підтримка з гарантією виправлення помилок у Розширенні зі стандартним оточенням OpenCart / або зібрки ocStore надається на 6 місяців.

2.4.3. Дозволено використання на одному домені, якій закріплюється для кожної покупки. Зміна домену використання в рамках однієї покупки неможлива.

2.4.4. Доповнення містить закодовані файли в мінімальному обсязі, який не суперечить ліцензії GNU General Public License version 3 (GPLv3) з яким поставляється система OpenCart. Тобто кодується лише бібліотека модуля, яка не наслідує код системи та може бути використана окремо в складі розширення для будь якої іншою системи управління сайтом.

2.4.5. Ви відмовляєтеся від наміру запитувати вихідний код зашифрованої бібліотеки таі усвідомлюєте, що будь — яка спроба розшифровки цих файлів або іншого злому модуля є незаконною.

2.4.6. За умови наявності на сервері сайту IonCube Loader

2.4.7. За умови використання версії системи OpenCart / або зібрки ocStore, яка позначена в переліку сумісних в описі Розширення.

2.4.8. Дозволяється завантаження нових версій Розширення лише за наявності активної Підтримки.


2.5. Забороняється

2.5.1. Тиражувати отриманий об'єкт авторського права, передавати його іншим особам.

2.5.2. Використовувати объект авторського права у складі іншого продукту, який продається або розповсюджується безкоштовно (збірка то що) без укладення письмової згоди.

2.5.3. Видаляти або маскувати відомості про автора.

2.5.4. Розголошувати відомості про технічні особливості контроля ліцензійного використання та його обходу.


2.6. Ліцензіар має право на подальше використання Розширення та надавати невиключні ліцензії на його використання третім особам.

2.7. Актуальні ціни, опис розширення, технічні вимоги до його використання також надається в каталозі сайту.


3. ПІДТРИМКА

3.1. При купівлі Ліцензії надається підтримка строком на 6 місяців з моменту надходження коштів від покупця.

3.2. Підтримку на новий строк можна купувати на власний розсуд Ліцензіата як окрему послугу за ціну та на умовах, які вказані у відповідному розділі сайту.

3.3. Підтримка включає гарантію на усунення помилок у розширенні лише на умовах стандартного оточення системи OpenCart / або зібрки ocStore.

3.4. Частіше за все усунення помилки виконується в строк до 3 робочих днів. Але можуть бути більш складні випадки, які потребують більшого строку.

3.5. Підтримка включає відповіді на запитання користувача щодо використання купленого Розширення. Відповідь може бути надано в якості посилання на письмово зафіксовану відповідь на аналогічне питання іншого користувача, статтю в Інтернеті або в розділі частих запитань.

3.6. Передбачається відповідь на рівні користувача комп'ютера і системи OpenCart, що освоївся. Майте на увазі, що у кожної людини свій набір навичок, але як власнику інтернет-магазину вам варто розуміти базові речі, щоб працювати з OpenCart і встановлювати різні модулі. Якщо ви маєте справу з OpenCart та (або) встановленням модуля вперше, то рекомендується пройти відео — курс по OpenCart або найняти розробника, який займатиметься вашим проектом та вирішуватиме технічні питання.

3.7. Підтримка не включає консультувань з загальних питань роботи OpenCart / або зібрки ocStore, php, html, css, javascript або web — додатків.

3.8. Підтримка діє лише для версії модуля в тому вигляді, в якому він продається та не поширюється на змінений код розширення.

3.9. Підтримка в понятті цієї ліцензії не включає виконання інших робіт на вимогу Ліцензіата.

3.10. Підтримка не поширюється на Додаткові модифікатори, які можуть знаходитися у архіві з основним Розширенням. Використовуйте їх на свій власний розсуд.

 

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Ліцензіату надається право вивчати відкриту частину коду, редагувати її під свої потреби.

4.2. Ліцензія дозволяє третім особам вносити зміни до відкритої частини коду Розширення під потреби Ліцензіата за умови дотримання ними умови про нерозповсюдження розширення.

4.3. Ліцензіар має право відмовити у виконанні будь яких робіт на користь Ліцензіата, якщо це не стосується усунення помилок в самому Розширенні в умовах стандартного оточення системи. В тому числі не гарантується забезпечення сумісності з іншими модулями, які не є частиною релізної версії системи OpenCart / або зібрки ocStore.

4.4. В разі, якщо помилка виникає через модифікації коду Розширення або релізних файлів самого OpenCart / або зібрки ocStore, які були зроблені будь ким, усунення таких помилок може бути виконано лише як окрема послуга, але Ліцензіар має право відмовити у виконанні подібної послуги.

4.5. Формування переліку нових функцій і дата наступного релізу є прерогативою Ліцензіара і можуть змінюватися без повідомлення та погодження.

 

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Ліцензіар зобов’язується

5.1.1. Надати у використання розширення та код його активації через Інтернет протягом одного робочого дня після отримання винагороди.

5.1.2. Надати покрокову інструкцію, як встановити Розширення.

5.1.3. Відповідно до запиту Ліцензіата надати технічну підтримку за умовами цієї ліцензії під час активної дії підтримки


5.2. Ліцензіар зобов’язується

5.2.1. Використовувати розширення на умовах цієї ліцензії.

5.2.2. Самостійно встановити розширення за інструкцією.

5.2.3. Перед тим, як надіслати свій запит у підтримку, спробувати знайти відповідь за допомогою пошукової системи

 

6. СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

Передбачається безстрокова дія ліцензії на ту версію розширення, яка існувала на момент покупки або була отримана під час активної дії терміну Підтримки.

 

7. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ

Нагорода за використання розширення сплачується один раз на умовах передоплати.             

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

8.1. Ліцензіар заявляє, що на момент підписання цього Договору йому нічого невідомо про права інших осіб, які б могли бути порушені наданням цієї ліцензії.

8.2. Автор декларує працездатність продукту у стандартних робочих апаратно-програмних оточеннях, доступних автору для тестування на момент публікації поточної стабільної версії продукту та вказаних в описі розширення в розділі “Сумісність”.

8.3. В силу самостійного порядку встановлення та специфіки умов роботи продукту, а саме необмеженої кількості можливих робочих оточень: програмного забезпечення серверної частини, клієнтських браузерів, різних поєднань серверних та клієнтських скриптів конкретного сайту та їх непостійності, неможливо гарантувати беззастережну працездатність модуля у конкретний проміжок часу у конкретного кінцевого користувача сайту. Тому letme.shop не несе відповідальності за будь-який моральний чи матеріальний збиток, викликаний (прямо чи опосередковано) використанням цього продукту.

8.4. В разі порушення умов ліцензії ліцензіат втрачає право на використання модуля та зобов’язується припинити його використання. Також втрачається право на Підтримку.

8.5. У разі розповсюдження модуля ліцензіатом, він зобов’язується сплатити 1000-кратну вартість придбаної ліцензії та видалити розширення з усіх носіїв, які йому доступні. Також ліцензіар закриває ліцензіату доступ до будь яких сплачених авансом послуг та (або) продуктів.

 

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку.

9.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення у судовому порядку.

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов Договору за умов виникнення форс-мажорних обставин.

10.2. По завершенні таких обставин Сторона, яка не виконала свої зобов’язання за Договором, повинна виконати їх у терміни, на які було призупинено виконання зобов’язань.

10.3. Сторона не має права посилатися на форс-мажорні обставини у випадку, коли вони розпочалися у момент прострочення нею виконання її обов’язків за Договором.

 

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Права та обов’язки кожної зі Сторін за цим Договором не можуть передаватися іншій фізичній чи юридичній особі без письмового на те дозволу іншої Сторони, за винятком випадків, передбачених цим Договором.

11.2. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.3. Договір укладений дистанційно шляхом приєднання користувача до Публічного договору

11.4. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в дану Ліцензію в односторонньому порядку. Нові умови вважаються прийнятими користувачем, якщо він встановить нову версію програмного продукту або сплатить новий термін Підтримки.

Хочешь просто спробувати?

Створи свій власний інтернет-магазин без будь-яких платежів!

Створити зараз